·ฯพณฯ หลู่ย์เจี้ยน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนร่วมพิธีส่งมอบตำแหน่งคณะกรรมการสมัยที่ 8 และรับมอบตําแหน่งคณะกรรมการสมัยที่ 9 ของสมาคมธุรกิจไทยรุ่นใหม่ ·ฯพณฯ หลู่ย์เจี้ยน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยบรรยายพิเศษแก่ผู้เข้าอบรมในหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูงรุ่นที่ 9 ณ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ·ประกาศวันหยุด ·ฯพณฯ หลู่ย์เจี้ยน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ “เส้นทางสายไหมทางทะเล” ·ประกาศ เรื่องการปรับลดค่าธรรมเนียมการรับรองเอกสาร สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย

ข่าวสารสถานทูต

อื่นๆ...

ฯพณฯ หลู่ย์เจี้ยน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนร่วมพิธีส่งมอบตำแหน่งคณะกรรมการสมัยที่ 8 และรับมอบตําแหน่งคณะกรรมการสมัยที่ 9 ของสมาคมธุรกิจไทยรุ่นใหม่

ช่วงค่ำของวันที่ 19 มีนาคม 2561 ฯพณฯ หลู่ย์เจี้ยน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนได้เข้าร่วมพิธีส่งมอบตำแหน่งคณะกรรมการสมาคมธุรกิจไทยรุ่นให……

ข่าวสารประเทศจีน

อื่นๆ...