·เอกอัครราชทูต Lyu Jian และคณะทำงานร่วมของรัฐบาลจีนเดินทางถึงศูนย์ บัญชาการเหตุการณ์ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเรือล่มจังหวัดภูเก็ตและลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์ล่าสุด ·เอกอัครราชทูต Lyu Jian และคณะทำงานร่วมของรัฐบาลจีนเดินทางเยี่ยมผู้ประสบเหตุเรือนักท่องเที่ยวพลิกคว่ำจังหวัดภูเก็ตและญาติครอบครัว ·เอกอัครราชทูต Lyu Jian และคณะทำงานร่วมของรัฐบาลจีนได้จัดประชุมร่วมกับฝ่ายไทย ·คณะทำงานของสถานทูตจีนประจำประเทศไทยลงพื้นที่ค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุเรือล่ม ·ฯพณฯ Lyu Jian เอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยเรียกร้องให้ฝ่ายไทยดำเนินการปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือชาวจีนประสบอุบัติเหตุเรือท่องเที่ยวพลิกคว่ำที่จังหวัดภูเก็ตอย่างรอบคอบและเร่งด่วน

ข่าวสารสถานทูต

อื่นๆ...

เอกอัครราชทูต Lyu Jian และคณะทำงานร่วมของรัฐบาลจีนเดินทางถึงศูนย์ บัญชาการเหตุการณ์ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเรือล่มจังหวัดภูเก็ตและลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์ล่าสุด

ข่าวสารประเทศจีน

อื่นๆ...