ข่าวสารสถานทูต

อื่นๆ...

เอกอัครราชทูตหลู่ย์ เจี้ยนเข้าร่วมพิธีเปิดงานสัมมนา การพัฒนาการแพทย์และยาแผนโบราณนานาชาติ 2018

วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เอกอัครราชทูตหลู่ย์ เจี้ยนได้เข้าร่วมงานสัมมนาการพัฒนาการแพทย์แผนโบราณนานาชาติ 2018 พร้อมด้วยนาย ชุย ซื่ออาน ผู้ว่าการเขตบริหารพิเศษมาเ...

ข่าวสารประเทศจีน

อื่นๆ...